Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

Wersja Polska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


January

Poviat Review of Carols and Pastorals

Time: January

Place: different venues

organizer: Starostwo Powiatowe w Suwałkach


Contact: 

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. (87) 565 92 00
fax (87) 566 47 18
bok@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl


The time of Lent

Lenten Songs in Folk Tradition

Time: The time of Lent

Place: different venues: - parish churches in Suwałki poviat

organizer: Starostwo Powiatowe w Suwałkach


Contact: 

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. (87) 565 92 00
fax (87) 566 47 18
bok@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl


April

Poetry of John Paul II

Time: April

Place: Filipów - Commune Culture and Sport Centre

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie i Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Contact: 

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel. (87) 569 60 94
gok@filipow.pl
www.filipow.e-kultura.pl


May

Wigry May Picnic

Time: May

Place: Wigry - Residential Arts Centre 

organizer:
Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Contact: 

Wigry
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 70 00
dom@wigry.org
www.wigry.org

Poviat Meetings of Suwalszczyzna Folk Groups Singing May Religious Songs "Praise the Verdant Meadows" 

Time: May

Place:

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli i Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Contact: 

ul. Rynek 11
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 10 32 
kom. 506 820 218
jrynkiewicz@poczta.onet.pl
www.gokprzerosl.pl


June

"Palinocka" (Midsummer Night)

Time: June

Place: Raczki - the beach on the Rospuda River

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach


Contact: 

ul. Kościuszki 15

16-420 Raczki 

tel. (87) 568 51 40 
kom. 609 311 577
gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl

Midsummer Night on the Rospuda River

Time: June

Place: Bakałarzewo - the premises of the Commune Public Library

organizer:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie i Starostwo Powiatowe w Suwałkach


Contact: 

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. (87) 569 40 65
kom. 666 288 092
gbp.bakalarzewo@gmail.com


July

Anka of Smolniki

Time: July (around 26 July)

Place: Smolniki 

organizer:
StaroUrząd Gminy w Rutce - Tartak
Świetlica Gminna w Rutce - Tartak


Contact: 

ul. 3 Maja 13

16-406 Rutka-Tartak

tel. (87) 568 72 56
      (87) 568 72 01
szeszupa@gazeta.pl

Rospuda Off Road Music

Time: July

Place: Raczki - the beach on the Rospuda and Commune Centre 

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach


Contact: 

ul. Kościuszki 15
16?420 Raczki
tel. (87) 568 51 40
kom. 609 311 577
gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl/rospudamusic.pl

Meetings on Borderland

Time: July (late July)

Place: Becejły 

organizer:
Wójt Gminy Szypliszki,
Świetlica Gminna w Szypliszkach,
Stowarzyszenie Społeczno ? Kulturalne ?Pogranicze?


Contact: 

ul. Suwalska 21
16-411 Szypliszki
tel. (87) 565 90 51
kom. 723 336 610
j.murawski@onet.eu
www.pogranicze.szypliszki.eu

A Meeting on St. James' Day

Time: July

Place: Bakałarzewo - the square in front of Commune Office

organizer:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie,
Urząd Gminy w Bakałarzewie

Contact: 

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. (87) 569 40 65
kom. 666 288 092
gbp.bakalarzewo@gmail.com


July - August

Aukso Philharmonic

Time: July - August

Place: Rutka - Tartak (Commune Stadium)

organizer:
Fundacja "Młoda Muzyka Śląska",
Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Contact: 

ul. Piaskowa 4 lok. 1
40-230 Katowice
tel. (32) 256 46 22
fmms@gazeta.pl
www.fmms.free.ngo.pl

Wedding's arrived, arrived...

Time: July - August

Place: Rutka - Tartak (Commune Stadium)

organizer:
Urząd Gminy w Rutce - Tartak,
Świetlica Gminna w Rutce - Tartak

Contact: 

ul. 3 Maja 13

16-406 Rutka - Tartak

tel. (87) 568 72 56
(87) 568 72 01
szeszupa1@gazeta.pl


August

Summer on the Rospuda

Time: August

Place: Raczki - the beach on the Rospuda River

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Contact: 

ul. Kościuszki 15
16?420 Raczki
tel. (87) 568 51 40
kom. 609 311 577
gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl/rospudamusic.pl

Wigry Fair

Time: August

Place: Wigry - Residential Arts Centre 

organizer:
Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Contact: 

Wigry
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 70 00
kom. 504 419 906
dom@wigry.org
www.wigry.org

Picnic

Time: August

Place: Filipów - football pitch at the old mill

organizer:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie

Contact: 

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel. (87) 569 60 94
gok@filipow.pl
www.filipow.e-kultura.pl

Cheese Festival

Time: August (second Sunday of August)

Place: Wiżajny - Market Square

organizer:
Stowarzyszenie ?MACIERZANKA?,
Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w Białymstoku,
Powiat Suwalski,
Urząd Gminy Wiżajny 

Contact: 

ul. Suwalska 17A
16-407 Wiżajny
kom. 516 107 004
biuro@serywizajny.org.pl
www.serywizajny.org.pl

Bread Festival

Time: August (late August)

Place: Becejły

organizer:
Wójt Gminy Szypliszki,

Świetlica Gminna w Szypliszkach,
Stowarzyszenie Społeczno ? Kulturalne ?Pogranicze?

Contact: 

ul. Suwalska 21
16-411 Szypliszki
tel. (87) 565 90 51
kom. 723 336 610
j.murawski@onet.eu
www.pogranicze.szypliszki.eu

Picnic "On the Przerośl Market Square"

Time: August

Place: Przerośl

organizer:

Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli

Contact: 

ul. Rynek 11
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 10 32
kom. 506 820 218
jrynkiewicz@poczta.onet.pl
www.gokprzerosl.pl


September

Visiting Pac - Poviat Harvest Festival

Time: September

Place: Dowspuda - the premises of the School Complex

organizer:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Contact: 

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. (87) 565 92 00
fax (87) 566 47 18
bok@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl

Lavaret Festival

Time: September

Place: Wigry - Residential Arts Centre

organizer:

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Contact: 

Wigry
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 70 00
www.wigry.org
dom@wigry.org


September - October

Cross-Stich and Tapestry Embroidery Competition

Time: September - October      

Place: Filipów ? Commune Culture and Sport Centre

organizer:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie,

Starostwo Powiatowe w Suwałkach 

Contact: 

ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel. (87) 569 60 94
gok@filipow.pl
www.filipow.e-kultura.pl